Zgłoszenie reklamacyjne

  Dane firmy

  Osoba zgłaszająca

  Zgłoszenie reklamacyjne

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Alfred Morawiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfred Morawiec, pod adresem: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek, NIP: 7490016436, dalej jako „Administrator”. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: .

  Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz zamieszczony w serwisie internetowym, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż temat zgłoszenia zgodnie z nazwami formularzy powinien dotyczyć realizacji zawartej umowy lub zmierzać do jej zawarcia, a w każdym innym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych wyrażonej poprzez przesłanie zapytania, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.

  Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

   Zgłoszenie konfiguracyjne zatankowanego paliwa

   Dane firmy

   Osoba zgłaszająca

   Wnioskuje o uruchomienie pomiaru poziomu paliwa na Pojazdach wymienionych poniżej:

   Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

   Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Alfred Morawiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfred Morawiec, pod adresem: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek, NIP: 7490016436, dalej jako „Administrator”. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: .

   Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz zamieszczony w serwisie internetowym, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż temat zgłoszenia zgodnie z nazwami formularzy powinien dotyczyć realizacji zawartej umowy lub zmierzać do jej zawarcia, a w każdym innym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych wyrażonej poprzez przesłanie zapytania, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.

   Przysługuje Państwu prawo do:

   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

   Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

    Zamówienie testowej usługi monitorowani Leon System

    Dane firmy

    Osoba zgłaszająca

    Zgłaszam poniższe dane pojazdów w ramach usługi testowej Leon System:

    Zbiorniki Paliwa

    Adres do instalacji urządzenia w pojeździe:

    Data i godzina instalacji urządzenia w pojeździe:

    [datetime datetime-473 date-format:dd/mm/yy time-format:HH:mm min-date:0 first-day:1 inline buttons no-weekends]

    Udostępniony pojazd musi być w pełni sprawny ( akumulator musi być naładowany, silnik musi odpalać). Pojazd musi być zatankowany (minimum połowa baku). Są to warunki konieczne, bez któryh instalacja nie odbędzie się. Czas instalacji urządzenia monitorującego zależy od rodzaju wybranego produktu, ilości monitorowanych czynników, jak np. poziom paliwa, czuniki otwarcia drzwi itp. oraz rodzaju pojazdu, w jakim urządzenie będzie montowane. Stąd prosimy Państwa o udostępnienie pojazdu na określony czas:

    a. 3 godziny - w przypadku samochodów osobowych i dostawczych,
    b. 4 godziny - w przypadku aut ciężarowych,
    c. 5 godzin - w przypadku maszyn budowlanych, rolniczych oraz maszyn specjalistycznych innego przeznaczenia.

    W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ( opady, temperatura powietrza ponizej 5 stopni Celsjusza) prosimy Państwa o udostępnienie ogrzewanego garażu, celem zapobiegnięcia uszkodzeń elementów auta spowodowanych zmniejszoną elastycznością materiałów pastikowch w niskich temperaturach. W powyższym przypadku, zalecamy wstawić pojazd do ogrzewanego miejsca na minimum 8 godzin przed planowanym terminem instalacji.

    W razie braku garażu, hali czy innego miejsca, w którym mogłaby odbyć się instalacja odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia mechaniczne tapicerki i wyposażenia auta pozostaje po stronie klienta. Rozwiązaniem powyższej sytuacji może być przeprowadzenie instalacji systemu w aucie w siedzibie firmy LEON System w Głogówku.

    Pojazd powinien być udostępniony lub podstawiony punktualnie na umówioną godzinę. W przypadku jakikichkolwiek opóźnień prosimy o poinformowanie odpowiedniego wcześniej Dyspozytora instalacji / Instalatora. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej przy montażu Klient jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za odebranie auta i podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego. W przypadku takiej osoby po zakończeniu instalacji firma Leon System uznaje, iż protokół został zaakceptowany przez klienta.

    Do przeprowadzenia instalacji konieczne jest wykonanie krótkiej jazdy testowej. Instalatorzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami o całkowitej Masie Dopuszczalnej (CDM) do 3,5 t jak i powyżej 3,5t

    Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

    Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Alfred Morawiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfred Morawiec, pod adresem: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek, NIP: 7490016436, dalej jako „Administrator”. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: .

    Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz zamieszczony w serwisie internetowym, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż temat zgłoszenia zgodnie z nazwami formularzy powinien dotyczyć realizacji zawartej umowy lub zmierzać do jej zawarcia, a w każdym innym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych wyrażonej poprzez przesłanie zapytania, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.

    Przysługuje Państwu prawo do:

    • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
    • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
    • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    • przenoszenia danych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

    Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

     Zamówienie usługi montażu/demontażu/przełożenia urządzenia Leon System

     Dane firmy

     Osoba zgłaszająca

     Zgłaszam wykonanie:

     Udostępniony pojazd musi być w pełni sprawny ( akumulator musi być naładowany, silnik musi odpalać). Pojazd musi być zatankowany (minimum połowa baku). Są to warunki konieczne, bez któryh instalacja nie odbędzie się. Czas instalacji urządzenia monitorującego zależy od rodzaju wybranego produktu, ilości monitorowanych czynników, jak np. poziom paliwa, czuniki otwarcia drzwi itp. oraz rodzaju pojazdu, w jakim urządzenie będzie montowane. Stąd prosimy Państwa o udostępnienie pojazdu na określony czas:

     a. 3 godziny - w przypadku samochodów osobowych i dostawczych,
     b. 4 godziny - w przypadku aut ciężarowych,
     c. 5 godzin - w przypadku maszyn budowlanych, rolniczych oraz maszyn specjalistycznych innego przeznaczenia.

     W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ( opady, temperatura powietrza ponizej 5 stopni Celsjusza) prosimy Państwa o udostępnienie ogrzewanego garażu, celem zapobiegnięcia uszkodzeń elementów auta spowodowanych zmniejszoną elastycznością materiałów pastikowch w niskich temperaturach. W powyższym przypadku, zalecamy wstawić pojazd do ogrzewanego miejsca na minimum 8 godzin przed planowanym terminem instalacji.

     W razie braku garażu, hali czy innego miejsca, w którym mogłaby odbyć się instalacja odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia mechaniczne tapicerki i wyposażenia auta pozostaje po stronie klienta. Rozwiązaniem powyższej sytuacji może być przeprowadzenie instalacji systemu w aucie w siedzibie firmy LEON System w Głogówku.

     Pojazd powinien być udostępniony lub podstawiony punktualnie na umówioną godzinę. W przypadku jakikichkolwiek opóźnień prosimy o poinformowanie odpowiedniego wcześniej Dyspozytora instalacji / Instalatora. W przypadku nieobecności osoby upoważnionej przy montażu Klient jest zobowiązany do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za odebranie auta i podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego. W przypadku takiej osoby po zakończeniu instalacji firma Leon System uznaje, iż protokół został zaakceptowany przez klienta.

     Do przeprowadzenia instalacji konieczne jest wykonanie krótkiej jazdy testowej. Instalatorzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami o całkowitej Masie Dopuszczalnej (CDM) do 3,5 t jak i powyżej 3,5t

     Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

     Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Alfred Morawiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfred Morawiec, pod adresem: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek, NIP: 7490016436, dalej jako „Administrator”. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: .

     Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz zamieszczony w serwisie internetowym, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż temat zgłoszenia zgodnie z nazwami formularzy powinien dotyczyć realizacji zawartej umowy lub zmierzać do jej zawarcia, a w każdym innym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych wyrażonej poprzez przesłanie zapytania, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.

     Przysługuje Państwu prawo do:

     • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
     • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
     • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
     • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
     • przenoszenia danych,
     • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
     • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

     Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

      Zamówienie na zakup dodatkowych urządzeń

      Dane firmy

      Osoba zgłaszająca

      Zgłaszam wykonanie:

      Zakup oraz instalacja dodatkowych urządzeń w pojeździe jest możliwa w każdej chwili trwania Umowy. W zależności od wybranego urządzenia, należy mieć na uwadze ewentualne podpisanie Aneksu do Umowy (np: zmiana abonamentu).

      Leon System po otrzymaniu zamówienia na dodatkowe urządzenia prześle na adres e-mail wskazany w formularzu, szczegółową specyfikację cenową do akceptacji.

      Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

      Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Alfred Morawiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfred Morawiec, pod adresem: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek, NIP: 7490016436, dalej jako „Administrator”. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: .

      Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz zamieszczony w serwisie internetowym, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż temat zgłoszenia zgodnie z nazwami formularzy powinien dotyczyć realizacji zawartej umowy lub zmierzać do jej zawarcia, a w każdym innym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych wyrażonej poprzez przesłanie zapytania, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.

      Przysługuje Państwu prawo do:

      • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
      • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
      • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
      • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
      • przenoszenia danych,
      • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
      • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

      Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

       Zgłoszenie zmian danych w umowie z Leon System

       Dane Firmy

       Osoba zgłaszająca

       Zgłoszenie zmiany danych firmy dotyczy:

       Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

       Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Alfred Morawiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfred Morawiec, pod adresem: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek, NIP: 7490016436, dalej jako „Administrator”. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: .

       Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz zamieszczony w serwisie internetowym, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż temat zgłoszenia zgodnie z nazwami formularzy powinien dotyczyć realizacji zawartej umowy lub zmierzać do jej zawarcia, a w każdym innym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych wyrażonej poprzez przesłanie zapytania, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.

       Przysługuje Państwu prawo do:

       • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
       • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
       • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
       • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
       • przenoszenia danych,
       • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
       • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

       Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

        Zgłoszenie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług monitorowania Leon System

        Dane

        składam wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług monitorowania Leon System

        na niżej wskazaną firmę:

        Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

        Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Alfred Morawiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfred Morawiec, pod adresem: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek, NIP: 7490016436, dalej jako „Administrator”. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator stworzył mailowy kanał do kontaktu ws. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: .

        Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz zamieszczony w serwisie internetowym, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż temat zgłoszenia zgodnie z nazwami formularzy powinien dotyczyć realizacji zawartej umowy lub zmierzać do jej zawarcia, a w każdym innym przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgody podmiotu danych wyrażonej poprzez przesłanie zapytania, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.

        Przysługuje Państwu prawo do:

        • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
        • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
        • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
        • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
        • przenoszenia danych,
        • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
        • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

        Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

        Zgłoszenie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług monitorowania Leon System na inną firmę zostanie poddane weryfikacji.