REJESTRACJA I MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH

Dla użytkowników pojazdów przewożących towary wrażliwe przygotowano dwie opcje skorzystania z usług SENT GEO (obecnie SENT GEO2). Pierwszą z nich jest skorzystanie przez przewoźników z posiadanych już systemów geolokalizacyjnych i ich połączenie z systemem Ministerstwa Finansów. Druga opcja polega na pobraniu darmowej aplikacji mobilnej.

W chwili obecnej przewoźnicy mają obowiązek:

  • wyposażenia środków transportu przewożących towary wrażliwe w urządzenia geolokalizacyjne,
  • przed rozpoczęciem przewozu uzupełnienie zgłoszenia o numer lokalizatora albo urządzenia zewnętrznego systemu lokalizacyjnego,
  • zapewnienie przekazywania danych przez lokalizator przez całą trasę przewozu.

Obowiązkiem kierowcy przy przewozie towarów wrażliwych jest:

  • włączenie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towarów na terytorium kraju lub z chwilą wjazdu na jego terytorium
  • wyłączenie lokalizatora po dostarczeniu towaru z chwilą wyjazdu z kraju.

Uwaga! Za niedopełnienie obowiązków związanych z geolokalizacją grożą sankcje zarówno przewoźnikom, jak i kierowcom.