Dane kontaktowe:

ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek

+48 726 200 201

+48 722 200 035

+48 726 009 001

info@leonsystem.pl

Kontakt:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz jest Alfred Morawiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alfred Morawiec, pod adresem: ul. 3 Maja 10, 48-250 Głogówek, NIP: 7490016436, dalej jako „Administrator”.

  Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz zamieszczony w serwisie internetowym, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jeżeli komunikacja jest związana z realizacją umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, numer zamówienia) Administrator nie mógłby udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do niego skierowane.

  Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.